Behörighet

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att anlita oss som ett behörigt och auktoriserat företag. Att bygga nytt eller renovera ett våtrum är ofta en stor och långsiktig investering som ska hålla i många år. Därför är det av yttersta vikt att branschreglerna följs så att arbetet blir fackmässigt utfört. Vi har många års erfarenhet av våtrumsarbeten vilket gör det enkelt och tryggt att anlita oss.

Som ett behörigt företag är vi utbildade av Byggkeramikrådet och arbetar därför enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, som förkortas BBV. Arbetsledare och personal har genomgått särskilda kurser som ger våtrumsbehörighet enligt BBV. Behörigheten ger oss rätt att utfärda kvalitetsdokument, som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Dokumentet är en värdehandling som du som kund får efter slutfört arbete.

Dessutom är vi som enda företag i Söderhamn auktoriserad medlem av PER, Plattsättningsentreprenörernas riksförening. Auktorisationen innebär att företaget genomgått en särskild utbildning innefattande ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. De företag som är auktoriserade har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten.

För att kontrollera att företaget är behörigt kan du gå in på bkr.se